CBA - COMISSÃO BRASILEIRA DE AGILITY

G01 Mini Midi 1 | Standard 1 AG1 Mini | Midi | Standard | QRMBC | Veteranos AG Mini | Midi | Standard | QRMBC AG Mini | Midi | Standard | Unificado
G02 Mini Midi 2 |Standard 2 AG2 Mini | Midi | Standard | QRMBC | Veteranos JP Mini | Midi | Standard | QRMBC JP Mini | Midi | Standard | Unificado
Comb Mini/Midi | Standard Comb Mini | Midi | Standard | QRMBC | Veteranos Comb Mini | Midi | Standard | QRMBC Comb Mini | Midi | Standard | Unificado
Resultados - Resultado Combinado Grau 3 Mini
1 Robson Rambo Yorkshire Terrier
City Dog
82,08
0
0
0
Exc Zerado
Exc Zerado
2 Vivyane Meg Poodle
Dog World
90,22
5
0
55
Exc
Exc
3 Valéria Xena Schnauzer
Dog World
90,29
0
0
100
Elim
Elim