AGILITY BR - CBA - Comissão Brasileira de Agility  


Iniciantes Veteranos Grau 1 Grau 2 Grau 3
P1 Mini/Midi | Standard P1 P1 Mini | Midi | Standard | QR AG Mini | Midi | Standard | QR AG Mini | Midi | Standard
P2 Mini/Midi | Standard P2 P2 Mini | Midi | Standard | QR JP Mini | Midi | Standard | QR JP Mini | Midi | Standard
Comb Mini/Midi | Standard Comb Comb Mini | Midi | Standard | QR Comb Mini | Midi | Standard | QR Comb Mini | Midi | Standard
Resultados - Resultado Combinado Grau 1 Midi
1 Nicole Leal Anita Ponchú Border Collie
Agility3
87,97
5
0
55
Elim
Elim
2 Lucas Barbosa da Silva Kuka Staffordshire Bull Terrier
Agility Recreativo
101,84
30
0
80
N.Q.
N.Q.
3 Francisco Minguta Hannah SRD
Brigada Veneno
105
0
0
100,002
N.P.
N.P.
4 Cassiano Lola SRD
Passeio Bom pra Cachorro
105
0
0
100,002
N.P.
N.P.